Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Pak Greg.