Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Pankopf Cindy Thomas.