Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Rees Nelli.