Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Reppion John.