Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ross Stewart.