Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ruth Dangelmaier.