Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Savignon Jeromine.