Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Siegel Jerry.