Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Sparks Jenni.