Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Thomas Dann.