Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Wallis Clarrie.