Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Woff Richard.