Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Woolley Steve.