Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Yang Kyung-Il.