#1163654

Οι σημειώσεις για τον ΖαρατούστραΣύνοψη του βιβλίου "Οι σημειώσεις για τον Ζαρατούστρα"

Το βιβλίο του Νίτσε «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα» γίνεται εδώ προσιτό μέσω των σημειώσεων, που ο Γερμανός στοχαστής κατέγραψε κατά τα έτη 1882-1883 κι εκδόθηκαν στα Κατάλοιπά του. Αυτές οι σημειώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη συγγραφή του νιτσεϊκού εκείνου βιβλίου.

Μέσω των επιλεγμένων σημειώσεων α) γίνονται σαφέστερα κάποια χωρία του νιτσεϊκού «Ζαρατούστρα», τα οποία δεν γίνονται αφ’ εαυτών κατανοητά, β) γίνονται φανερές οι νιτσεϊκές εμπνεύσεις που μετά από επεξεργασία δημοσιεύτηκαν, γ) διασαφηνίζονται οι λόγοι που ώθησαν τον Νίτσε να διαμορφώσει τον «Ζαρατούστρα» σαν ένα θρησκευτικό έργο και όχι σαν επιστημονική πραγματεία, δ) εκτίθενται τα πιο πολυποίκιλα θέματα, τα οποία επεξεργάστηκε ο Γερμανός συγγραφέας και ενέταξε στο ίδιο βιβλίο, μολονότι αυτά δεν συγκροτούν μια ενιαία θεματική.


Συγγραφέας/εις: Nietzsche Friedrich Wilhelm
Κατηγορία: φιλοσοφία
ISBN: 9789600231458
Ημερ/νία έκδοσης: 04/05/2016
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες: 262
Συντελεστές: Γιάννης Τζαβάρας (εισαγωγή, μετάφραση)
Διαστάσεις βιβλίου: 21x14 cm