#1088012

Κώδικας πολιτικής δικονομίας

έκδοση 2013Σύνοψη του βιβλίου "Κώδικας πολιτικής δικονομίας"

Στον τόμο αυτόν περιέχεται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Εισαγωγικός του Νόμος με όλες τις τροποποιήσεις - και την τελευταία του νόμου 3994/2011, καθώς και τις Μεταβατικές του Διατάξεις (μνεία των οποίων γίνεται στα οικεία άρθρα). Περιλαμβάνεται, επίσης, εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο και πίνακας περιεχομένων κατά κεφάλαια και τα αντιστοιχούντα σε κάθε κεφάλαιο άρθρα. Στον ΚΠολΔ δεν υπάρχουν παράτιτλα (εκτός από ελάχιστα άρθρα - κατά παρέκκλιση από την παράδοση). Έτσι και στην έκδοση αυτή δεν προστέθηκαν παράτιτλα (κάτι που θα αλλοίωνε τη μορφή του Κώδικα και μάλλον ελάχιστα θα διευκόλυνε τον αναγνώστη). Και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (όπως και όλοι οι άλλοι Κώδικες) έχει υποστεί επανειλημμένα τροποποιήσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούν ιδιαίτερη επιβάρυνση δικαστών και δικηγόρων. Εκφράζεται η ελπίδα η τροποποίηση του νόμου 3994/2011 να είναι, για μακρά σειρά ετών, η τελευταία*. * Δυστυχώς, η ευχή δεν εισακούσθηκε. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επήλθαν νέες, σημαντικές τροποποιήσεις, με το νόμο 4055 του Μαρτίου 2012 για τη "Δίκαιη Δίκη".


Συγγραφέας/εις: Σπυριδάκης Μ. Ι.
ISBN: 9789601526140
Ημερ/νία έκδοσης: 4/2013
Σελίδες: 404
Γλώσσα βιβλίου: ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
ISBN 10: 9601526145