#1360380

Εσωτερικός δίσκος SSD Toshiba TR200 480GB 2.5" SATA 3Eν συντομία

Ενίσχυσε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της εργασίας σου, με τον SSD Toshiba TR200 480GB. Πρόκειται για ένα δίσκο SSD που θα συμβάλει τα μέγιστα, τόσο στην επιτάχυνση της φόρτωσης των προγραμμάτων, όσο και στην γενικότερη άμεση απόκριση του υπολογιστή σου. Αυτό το επιτυγχάνει από την πρώτη στιγμή, καθώς οι ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής έως 555 MB/s και έως 540 MB/s αντίστοιχα.

Συνδεσιμότητα: SATA 3

Χωρ/τητα: 480 GB

Χαρακτηριστικά

  • Χωρητικότητα: 480 GB
  • Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων: έως 555 MB/s, έως 540 MB/s
  • Υψηλότερες ταχύτητες προσπέλασης και εγγραφής δεδομένων σε σχέση με τους μηχανικούς δίσκους
  • Πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων: SATA 3 (6 Gb/s)
  • Λειτουργία σε θερμοκρασίες 0-65 C
  • Διαστάσεις: 100 x 69.85 x 6.8 mm