#1092711

Διαταραχές H2O, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίαςΣύνοψη του βιβλίου "Διαταραχές H2O, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας"

Περιεχόμενα: - Υγρά - Χώροι του σώματος - Μετακίνηση του ύδατος - Ο ρόλος της ωσμωτικής πίεσης - Διαταραχές του ισοζυγίου του ύδατος Υδατική αφυδάτωση Υδατική υπερφόρτωση (δηλητηρίαση με Η2Ο) - Ομοιόσταση νατρίου Υπονατριαιμία Υπερνατριαιμία - Ομοιόσταση καλίου - Ρύθμιση της κατανομής του Κ+ μεταξύ ενδο- και εξωκυττάριου χώρου Έλλειμμα καλίου - Υποκαλιαιμία Υπερκαλιαιμία - Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα - Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Ορισμοί, Μεταβολική οξέωση, Μεταβολική αλκάλωση, Αναπνευστική ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας, Αναπνευστική οξέωση, Αναπνευστική αλκάλωση - Προσέγγιση στο πρόβλημα διαταραχής της οξεοβασικής ισορροπίας - Υποδείγματα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής


Κατηγορία: ιατρική
ISBN: 9789607461018
Ημερ/νία έκδοσης: 1992
Σελίδες: 80
Γλώσσα βιβλίου: ελληνικά
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Διαστάσεις βιβλίου: 25x17 cm
ISBN 10: 9607461010