Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Κίττας Χρήστος.