Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Λιόντης Κωστής.