Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μάνθος Α. Κ..