Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μπουντούρη Ειρήνη.