Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Παπαγιάννης Ιωάννης.