Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα χ.ό..