Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Benson E. F..