Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Birch Beverley.