Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Creeley Robert.