Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Echeverry Carlos.