Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Eisenberg Arlene.