Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Fukawa Aiko.