Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Gemmell Stella.