Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Hathaway Sandee E..