Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Herzig Reinhard.