Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Inagaki Riichiro.