Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Isayama Hajime.