Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Jahn Gert.