Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Kingsley Charles.