Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Lowry Malcolm.