Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Milton Stephanie.