Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Murkoff Heidi E..