Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Penck Stefanie.