Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Weidinger Alfred.